Działalność badawcza Seminarium Energetycznego znajduje się aktualnie w fazie opracowywania założeń kilku projektów oraz poszukiwania źródeł ich finansowania. Zaawansowane prace koncepcyjne obejmują następujące projekty:

  1. „Społeczne oczekiwania i obawy związane z przyszłością polskiej energetyki”
  2. „Energetyka prosumencka jako narzędzie rozwoju przedsiębiorczości obywatelskiej oraz zasobów kapitału społecznego w gminie”.
Page01_Border_01

Polacy o przyszłości energetycznej kraju
(komunikat z badań nr 28/2016)

ISSN 2353-5822

Stan środowiska i zmiany klimatu
(komunikat z badań nr 39/2016)

ISSN 2353-5822

Zmiany klimatu na tle innych zagrożeń cywilizacyjnych oraz świadomość źródeł globalnej emisji CO2 (komunikat z badań nr 37/2016)

ISSN 2353-5822

Polacy o oszczędzaniu energii i energetyce obywatelskiej (komunikat z badań nr 36/2016)

ISSN 2353-5822

Ekologia w energetyce – deklaracje i postawy (komunikat z badań nr 32/2016)

ISSN 2353-5822