Kim jesteśmy

Seminarium Energetyczne to zespół ekspertów akademickich oraz praktyków gospodarczych, zajmujących się problematyką energetyczną. Rozpoczęliśmy działalność w kwietniu 2015 r. debatą pt. „Dylematy strategiczne polskiej polityki energetycznej”. Wyniki naszej pracy są publikowane w interdyscyplinarnym czasopiśmie naukowym „ENERGETYKA – SPOŁECZEŃSTWO – POLITYKA”.

Cele

  • Merytorycznym celem Seminarium jest prezentacja, analiza i dyskusja kompleksu uwarunkowań długofalowej strategii energetycznej Polski, co oznacza perspektywę roku 2050. Bierzemy pod uwagę uwarunkowania ekonomiczne, polityczne, technologiczne i społeczne.
  • Naukowo-badawczym celem Seminarium jest przygotowanie i realizacja projektów badawczych, koncentrujących się na procesie modernizacji polskiej energetyki. Szczególnie interesująca jest perspektywa poznawcza, dotycząca zastosowania w tym procesie nowych technologii, spełniających międzynarodowe standardy środowiskowe.
  • Popularyzatorskim celem Seminarium jest prezentacja wyników badań, analiz i ekspertyz właściwym instytucjom państwa. Równie ważne jest docieranie z rzetelnym i zrozumiałym przekazem na temat modernizacji energetyki zarówno do elit opiniotwórczych, jak i do opinii publicznej.
Page01_Border_01

Zespół ekspertów uczestników
Seminarium Energetycznego Collegium Civitas

1. Tomasz Bańkowski (Veolia)
2. Dr Andrzej Cylwik, CASE
3. Prof. Anna Fornalczyk, PŁ
4. Andrzej Guła, Instytut Ekonomii i Środowiska
5. Marek Gawron CC
6. Dr Katarzyna Iwińska CC
7. Prof. Leszek Jesień, CC

8. Marian Kłysz, Tauron
9. Dr Tomasz Kowalak, długoletni pracownik URE
10. Dr Paweł Matuszewski UKSW
11. Dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, SGH
12. Prof. Maciej Nowicki, PW
13. Prof. Andrzej Ochocki UKSW
14. Dr Anna Oniszk-Popławska IEO

15. Jarosław Pałasz, Energoprojekt
16. Prof. Rafał Pankowski CC
17. Dr hab. Andrzej Przestalski UAM
18. Prof. Paweł Ruszkowski  CC
19. Dr Andrzej Sikora
20. Tomasz Siewierski, PŁ
21. Doc. dr Paweł Skowroński  PW

22. Dr Dominik Smyrgała CC
23. Dr hab. Sławomir Sowiński UKSW
24. Dr Piotr Stankiewicz UMK
25. Dr Łukasz Tolak CC
26. Marek Wodawski, ESV S.A.
27. Grzegorz Wiśniewski IEO
28. Dr Rafał Wiśniewski UKSW
29. Prof. Andrzej Zybała, CC