Rok 2016

Zmiany w wykorzystaniu biomasy jako OZE

dr Andrzej Cylwik

dn. 06.12.2016 r.

Techniczne uwarunkowania współspalania biomasy

dr Szymon Ciukaj

dn. 05.12.2016 r.

Współspalanie biomasy z węglem: efektywne narzędzie polityki energetyczno-klimatycznej, czy szkodliwa gra pozorów?

dr inż. Tomasz Kowalak

dn. 26.11.2016 r.

Społeczeństwo obywatelskie w drodze ku podmiotowości

dr Katarzyna_Iwińska

dn. 09.06.2016 r.

Polacy o elektroenergetyce

Magdalena Gwiazda

dn. 09.06.2016 r.

Postawy wobec modernizacji a dylematy strategiczne energetyki

Paweł Matuszewski

dn. 09.06.2016 r.

Społeczna percepcja ryzyka

dr Piotr Stankiewicz

dn. 07.06.2016 r.

Postawy Polaków wobec modernizacji a strategia rozwoju gospodarczego

Gprof. Paweł Ruszkowski

dn. 04.06.2016 r.

Opinia dla Narodowej Rady Rozwoju dotycząca pakietu klimatycznego i handlu emisjami

Grzegorz Wiśniewski

dn. 24.03.2016 r.

Między Kodem a władzą – czyli nowe postawy polityczne Polaków. Ekspertyza autorska

prof. Paweł Ruszkowski

dn. 14.03.2016 r.

Rok 2015

Dotacje do odnawialnych źródeł energii elektrycznej (OZEE) a deformacje rynku energii.

Tomasz Kowalak

dn. 13.10.2015 r.

Prosumeryzm i taryfy gwarantowane

Grzegorz Wiśniewski

dn. 16.09.2015 r.

Preferencje energetyczne Polaków

prof. Paweł Ruszkowski

dn. 16.09.2015 r.

Wybrane dylematy strategiczne polskiej polityki energetycznej.

Tomasz Kowalak

dn. 31.07.2015 r.