Kim jesteśmy

Seminarium Energetyczne to zespół ekspertów akademickich oraz praktyków gospodarczych, zajmujących się problematyką energetyczną. Rozpoczęliśmy działalność w kwietniu 2015 r. debatą pt. „Dylematy strategiczne polskiej polityki energetycznej”. Wyniki naszej pracy są publikowane w interdyscyplinarnym czasopiśmie naukowym „ENERGETYKA – SPOŁECZEŃSTWO – POLITYKA”.

Cele

  • Merytorycznym celem Seminarium jest prezentacja, analiza i dyskusja kompleksu uwarunkowań długofalowej strategii energetycznej Polski, co oznacza perspektywę roku 2050. Bierzemy pod uwagę uwarunkowania ekonomiczne, polityczne, technologiczne i społeczne.
  • Naukowo-badawczym celem Seminarium jest przygotowanie i realizacja projektów badawczych, koncentrujących się na procesie modernizacji polskiej energetyki. Szczególnie interesująca jest perspektywa poznawcza, dotycząca zastosowania w tym procesie nowych technologii, spełniających międzynarodowe standardy środowiskowe.
  • Popularyzatorskim celem Seminarium jest prezentacja wyników badań, analiz i ekspertyz właściwym instytucjom państwa. Równie ważne jest docieranie z rzetelnym i zrozumiałym przekazem na temat modernizacji energetyki zarówno do elit opiniotwórczych, jak i do opinii publicznej.

Zespół ekspertów uczestników
Seminarium Energetycznego Collegium Civitas

line_divider_big

1. Tomasz Bańkowski (Veolia)
2. Dr Andrzej Cylwik, CASE
3. Prof. Anna Fornalczyk, PŁ
4. Andrzej Guła, Instytut Ekonomii i Środowiska
5. Marek Gawron, CC
6. Dr Katarzyna Iwińska, CC
7. Prof. Leszek Jesień, CC

8. Marian Kłysz, Tauron
9. Dr Tomasz Kowalak, długoletni pracownik URE
10. Dr Paweł Matuszewski, UKSW
11. Dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, SGH
12. Prof. Maciej Nowicki, PW
13. Prof. Andrzej Ochocki, UKSW
14. Dr Anna Oniszk-Popławska, IEO

15. Jarosław Pałasz, Energoprojekt
16. Prof. Rafał Pankowski, CC
17. Dr hab. Andrzej Przestalski, UAM
18. Prof. Paweł Ruszkowski, CC
19. Dr Andrzej Sikora
20. Tomasz Siewierski, PŁ
21. Doc. dr Paweł Skowroński, PW

22. Dr Dominik Smyrgała, CC
23. Dr hab. Sławomir Sowiński, UKSW
24. Dr Piotr Stankiewicz, UMK
25. Dr Łukasz Tolak, CC
26. Marek Wodawski, ESV S.A.
27. Grzegorz Wiśniewski, IEO
28. Dr Rafał Wiśniewski, UKSW
29. Prof. Andrzej Zybała, CC