Seminarium Energetyczne, czerwiec 2018.

Kierunki zmian w energetyce – Aleksander Śniegocki

Energetyka oparta na OZE – prof. dr hab. inż. Jan Popczyk

Kryzys w polskiej energetyce – prof. dr hab. inż. Jan Popczyk

Koncepcja Seminarium Energetycznego Collegium Civitas.

Prof. dr hab. Paweł Ruszkowski
Koordynator Seminarium Energetycznego Collegium Civitas

Biogazownie jako alternatywne dla węgla źródło energii.

Polska energetyka oparta na węglu: argumenty zwolenników i przeciwników.

Ocena polskiej polityki energetycznej. Dlaczego boimy się smogu?

Komu w Polsce zależy na energetyce węglowej? Dlaczego węgiel?

Podwyżki cen energii elektrycznej. Polityka klimatyczna UE

Ocena „Polityki Energetycznej Polski 2040”. Podwyżki cen energii elektrycznej.