Wpis do Bloga

Regionalizacja cen energii?

150 150 Paweł Ruszkowski

Regionalizacja cen energii?

Czy popieracie Państwo koncepcję podjęcia znaczących inwestycji w OZE w tych gminach wiejskich, które dysponują odnawialnymi zasobami energii (dużo słońca, dużo wiatru), co prowadziłoby w konsekwencji do regionalizacji cen energii oraz do sprzedaży nadwyżek czystej energii odbiorcom z obszarów miejskich?

Leave a Reply

Your email address will not be published.