Blog-ESP Blog
Seminarium Energetycznego
Collegium Civitas

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do publikacji komentarzy na naszym blogu. Prosimy uprzejmie o nadsyłanie tekstów o objętości 400 – 600 wyrazów, pisane w formule popularno-naukowej, a więc adresowane do szerokiego kręgu odbiorców.
Prosimy o nadsyłanie komentarzy na adres: katarzyna.witkowska@ civitas.edu.pl

Polska gospodarka i polskie społeczeństwo stoją wobec strategicznego wyboru: tempa wychodzenia z energetyki węglowej oraz tempa przechodzenia do energetyki zeroemisyjnej. Spodziewamy się zasadniczych sporów i ostrej konfrontacji pomiędzy zwolennikami poszczególnych opcji. Decyzje, które zapadną w najbliższych miesiącach są zbyt ważne by pozostawić je politykom. Dlatego uważamy za konieczne upowszechnianie poglądów naszego środowiska.

Co miesiąc wybór komentarzy w formie PDF będzie przesyłany do: posłów i senatorów z komisji gospodarczych i środowiskowych, ministerstw, zarządów firm energetycznych, ekspertów, organizacji pozarządowych, mediów tradycyjnych i internetowych.

Redakcja:

Paweł Ruszkowski, Łukasz Tolak, Katarzyna Witkowska

Czekam na “PRZEBUDZENIE MOCY”. Dr inż. Andrzej Sikora

150 150 Energetyka-Społeczeństwo-Polityka

Czekam na “Przebudzenie Mocy”. Dr inż. Andrzej Sikora Parę lat…

read more

OZE wobec kryzysu. Grzegorz Wiśniewski

150 150 Energetyka-Społeczeństwo-Polityka

OZE wobec kryzysu Grzegorz Wiśniewski Spadek zapotrzebowania na energię w…

read more

Czy w energetyce będziemy odporni? Włodzimierz Ehrenhalt

150 150 Energetyka-Społeczeństwo-Polityka

Czy w energetyce będziemy odporni? Włodzimierz Ehrenhalt Ekspert Warsaw Enterprise…

read more

Odpowiedzialne działanie – Zbigniew Kamieński, niezależny ekspert

150 150 Energetyka-Społeczeństwo-Polityka

Odpowiedzialne działanie Zbigniew Kamieński, niezależny ekspert Nasza energetyka, tj. wytwarzanie…

read more

Niezręczność klimatyczna , czy tylko? Włodzimierz Ehrenhalt, Ekspert Warsaw Enterprise Institute

150 150 Energetyka-Społeczeństwo-Polityka

Niezręczność klimatyczna czy tylko? Włodzimierz Ehrenhalt Ekspert Warsaw Enterprise Institute…

read more

Czeski flirt z atomem? Dr Łukasz Tolak

150 150 Energetyka-Społeczeństwo-Polityka

Czeski flirt z atomem? Dr Łukasz Tolak Collegium Civitas Zdaniem…

read more

Świetlana przyszlość dla biznesu – Grzegorz Wiśniewski

150 150 Energetyka-Społeczeństwo-Polityka

Świetlana przyszłość dla biznesu. Słońce i wiatr to pewny zysk!…

read more

Bezpieczeństwo energetyczne a nowe inwestycje – dr hab. Anna Fornalczyk

150 150 Energetyka-Społeczeństwo-Polityka

Czy nowe inwestycje w sektorze elektroenergetycznym zapewniają Polsce bezpieczeństwo energetyczne?…

read more

Energetyków i Górników zatrudnię – prof. dr hab. Paweł Ruszkowski

150 150 Energetyka-Społeczeństwo-Polityka

Energetyków i górników zatrudnię prof. dr hab. Paweł Ruszkowski Collegium…

read more