Redakcja:

Paweł Ruszkowski, Łukasz Tolak, Katarzyna Witkowska

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do publikacji komentarzy na naszym blogu. Prosimy uprzejmie o nadsyłanie tekstów o objętości 400 – 600 wyrazów, pisane w formule popularno-naukowej, a więc adresowane do szerokiego kręgu odbiorców.
Prosimy o nadsyłanie komentarzy na adres: katarzyna.witkowska@ civitas.edu.pl

Polska gospodarka i polskie społeczeństwo stoją wobec strategicznego wyboru: tempa wychodzenia z energetyki węglowej oraz tempa przechodzenia do energetyki zeroemisyjnej. Spodziewamy się zasadniczych sporów i ostrej konfrontacji pomiędzy zwolennikami poszczególnych opcji. Decyzje, które zapadną w najbliższych miesiącach są zbyt ważne by pozostawić je politykom. Dlatego uważamy za konieczne upowszechnianie poglądów naszego środowiska.

Co miesiąc wybór komentarzy w formie PDF będzie przesyłany do: posłów i senatorów z komisji gospodarczych i środowiskowych, ministerstw, zarządów firm energetycznych, ekspertów, organizacji pozarządowych, mediów tradycyjnych i internetowych.