Sprawozdania Seminarium Energetycznego Collegium Civitas

Opinia publiczna a polityka energetyczna państwa,
07.06.2016 r.

Dnia 7 czerwca 2016 r. odbyło się czwarte spotkanie Seminarium Energetycznego Collegium Civitas tym razem pod hasłem: „Opinia publiczna a polityka energetyczna państwa”. Tematem przewodnim obrad był stosunek Polaków do zasadniczych dylematów polskiej energetyki oraz próba wyjaśnienia przez ekspertów istotnych zmian postaw i rysujących się tendencji w kontekście dziejących się procesów społecznych i gospodarczych.

 


[sdm_download id=”1217″ button_text=”Pobierz plik .pdf”  fancy=”0″ new_window=”1″]

Strategiczne problemy energetyki odnawialnej,
23.02.2016 r.

Tematem obrad Seminarium były „Strategiczne problemy energetyki odnawialnej”. W pierwszej części spotkania prof. dr hab. Paweł Ruszkowski zaprezentował drugi numer czasopisma „Energetyka-Społeczeństwo-Polityka” oraz wstępny raport z badań dotyczących świadomości energetycznej.

 


[sdm_download id=”1233″ button_text=”Pobierz plik .pdf”  fancy=”0″ new_window=”1″]

Strategiczne problemy energetyki konwencjonalnej,
29.09.2015 r.

Tematem obrad Seminarium były „Strategiczne problemy energetyki konwencjonalnej”. Posiedzenie otworzył prof. dr hab. Stanisław Mocek, rektor Collegium Civitas.

 


[sdm_download id=”1243″ button_text=”Pobierz plik .pdf”  fancy=”0″ new_window=”1″]

Dylematy strategiczne polskiej polityki energetycznej,
14.04.2015 r.

Tematem obrad Seminarium były „Dylematy strategiczne polskiej polityki energetycznej”. Posiedzenie otworzył prof. dr hab. Stanisław Mocek, Rektor CC. Misję i formułę organizacyjną Seminarium zaprezentował prof. dr hab. Paweł Ruszkowski.

 


[sdm_download id=”1247″ button_text=”Pobierz plik .pdf”  fancy=”0″ new_window=”1″]