Sprawozdania

Seminarium Energetycznego

Opinia publiczna a polityka energetyczna państwa, 07.06.2016 r.

Dnia 7 czerwca 2016 r. odbyło się czwarte spotkanie Seminarium Energetycznego Collegium Civitas tym razem pod hasłem: „Opinia publiczna a polityka energetyczna państwa”. Tematem przewodnim obrad był stosunek Polaków do zasadniczych dylematów polskiej energetyki oraz próba wyjaśnienia przez ekspertów istotnych zmian postaw i rysujących się tendencji w kontekście dziejących się procesów społecznych i gospodarczych.

Strategiczne problemy energetyki odnawialnej, 23.02.2016 r.

Tematem obrad Seminarium były „Strategiczne problemy energetyki odnawialnej”. W pierwszej części spotkania prof. dr hab. Paweł Ruszkowski zaprezentował drugi numer czasopisma „Energetyka-Społeczeństwo-Polityka” oraz wstępny raport z badań dotyczących świadomości energetycznej.

Strategiczne problemy energetyki konwencjonalnej, 29.09.2015 r.

Tematem obrad Seminarium były „Strategiczne problemy energetyki konwencjonalnej”. Posiedzenie otworzył prof. dr hab. Stanisław Mocek, rektor Collegium Civitas.

Dylematy strategiczne polskiej polityki energetycznej, 14.04.2015 r.

Tematem obrad Seminarium były „Dylematy strategiczne polskiej polityki energetycznej”. Posiedzenie otworzył prof. dr hab. Stanisław Mocek, Rektor CC. Misję i formułę organizacyjną Seminarium zaprezentował prof. dr hab. Paweł Ruszkowski.