Ekspertyzy

Seminarium Energetycznego

Ekspertyzy za rok 2019/2020

Energetyka po szczycie UE

08.12.2020 r. – Prof. CC dr hab. Paweł Ruszkowski

Uwagi do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie aktualizacji programu wieloletniego pod nazwą „Program polskiej energetyki jądrowej”

21.08.2020 r. – Grzegorz Wiśniewski, Tomasz Kowalak, Katarzyna Michałowska-Knap

Nowe otwarcie - Polska na drodze do zeroemisyjnej gospodarki.

28.06.2019 r. – Aleksander Śniegocki

Energetyka po szczycie UERola morskiej energetyki wiatrowej w kształtowaniu miksu energetycznego.

28.06.2019 r. – Prezes Monika Morawiecka

Rynkowa Trajektoria Transformacji Energetyki Polski.

28.06.2019 r. – Prof. dr hab. inż. Jan Popczyk

Tezy w sprawie kryzysu energetycznego w Polsce.

28.06.2019 r. – Prof. dr hab. inż. Jan Popczyk, Prof. dr hab. Paweł Ruszkowski,

Polityczna bezdomność katolików.

kwiecień 2019 r. – Prof. dr hab. Aniela Dylus

Dyskretny urok wyborców środka.

18.04.2019 r. – Prof. dr hab. Paweł Ruszkowski

Polityka jako show biznes.

20.03.2019 r. – Prof. dr hab. Stanisław Mocek

Ekspertyzy za rok 2018

Czy rozwój zrównoważony wymusi nowy ład ekonomiczny?

22.12.2018 r. – Mieczysław Groszek

Opinia publiczna o zagrożeniach środowiska i energetyce konwencjonalnej.

29.11.2018 r. – Prof. dr hab. Paweł Ruszkowski

PROGNOZA WYNIKÓW WYBORÓW SAMORZADOWYCH 2018

25.09.2018 r. – Prof. dr hab. Paweł Ruszkowski

Odpowiedź NIK.

27.09.2018 r. – NIK

List do prezesa NIK.

19.08.2018 r. – Prof. dr hab. Paweł Ruszkowski

Komentarz do stanowiska seminarium energetycznego Collegium Civitas w sprawie polityki energetycznej rządu RP.

19.01.2018 r. – Kazimierz Grajcarek

Komentarz do dokumentu: ``Stanowisko seminarium energetycznego Collegium Civitas w sprawie polityki energetycznej rządu RP``.

18.01.2018 r. – dr inż. Tomasz Kowalak

Ekspertyzy za rok 2016

Zmiany w wykorzystaniu biomasy jako OZE

06.12.2016 r. – dr Andrzej Cylwik

Techniczne uwarunkowania współspalania biomasy

05.12.2016 r. – dr Szymon Ciukaj

Współspalanie biomasy z węglem: efektywne narzędzie polityki energetyczno-klimatycznej, czy szkodliwa gra pozorów?

26.11.2016 r. – dr inż. Tomasz Kowalak

Społeczeństwo obywatelskie w drodze ku podmiotowości

09.06.2016 r. – dr Katarzyna Iwińska

Polacy o elektroenergetyce

09.06.2016 r. – Magdalena Gwiazda

Postawy wobec modernizacji a dylematy strategiczne energetyki

09.06.2016 r. – Paweł Matuszewski

Społeczna percepcja ryzyka

07.06.2016 r. – dr Piotr Stankiewicz

Postawy Polaków wobec modernizacji a strategia rozwoju gospodarczego

04.06.2016 r. – prof. Paweł Ruszkowski

Opinia dla Narodowej Rady Rozwoju dotycząca pakietu klimatycznego i handlu emisjami

24.03.2016 r. – Grzegorz Wiśniewski

Między Kodem a władzą - czyli nowe postawy polityczne Polaków. Ekspertyza autorska

14.03.2016 r. – prof. Paweł Ruszkowski

Ekspertyzy za rok 2015

Dotacje do odnawialnych źródeł energii elektrycznej (OZEE) a deformacje rynku energii.

13.10.2015 r. – Tomasz Kowalak

Prosumeryzm i taryfy gwarantowane

16.09.2015 r. – Grzegorz Wiśniewski

Preferencje energetyczne Polaków

16.09.2015 r. – prof. Paweł Ruszkowski

Wybrane dylematy strategiczne polskiej polityki energetycznej

31.07.2015 r. – Tomasz Kowalak