Wydawca:

Collegium Civitas
Pałac Kultury i Nauki, XII piętro
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
tel. 22 656 7197

Redakcja:

1. Prof. Paweł Ruszkowski CC – redaktor naczelny

2. Artysta plastyk, Tomasz Mucha,
konsultacja graficzna, projekt layoutu portalu

3. Marek Gawron – redaktor techniczny

Adres:

Collegium Civitas
Pałac Kultury i Nauki, XII piętro
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
tel. 22 656 7197

info@energetyka-collegium.pl