Energetyka-Społeczeństwo-Polityka
Spis treści numeru 2/2015 (2)

line_divider_big

strona 5 – “Od Redakcji”

Pobierz plik .pdf

strona 9 – Aniela Dylus

Wokół społecznej odpowiedzialności biznesu:
geneza, istota, zastrzeżenia
Around corporate social responsibility:
origins, essence, stipulations
Pobierz plik .pdf

strona 25 – Mariusz Swora

Integracja rynków regionalnych energii elektrycznej
w świetle przepisów prawa UE
The integration of regional electricity markets
in light of the provisions of the EU law
Pobierz plik .pdf

strona 39 – Waldemar Szulc

Aktualne i przewidywane w najbliższych latach warunki funkcjonowania energetyki konwencjonalnej w Polsce
Conditions for the operation of conventional power engineering in Poland – current state and situation expected in the coming years
Pobierz plik .pdf

strona 53 – Monika Morawiecka

Uwarunkowania wieloletniej strategii inwestycyjnej w energetyce konwencjonalnej w Polsce
Long term investment climate for conventional energy sector in Poland
Pobierz plik .pdf

strona 69 – Autoryzowany zapis dyskusji która odbyła się 29 września 2015 roku podczas Seminarium Energetycznego Collegium Civitas, z udziałem: Andrzeja Cywlika, Katarzyny Iwińskiej, Tomasza Kowalaka, Moniki Morawieckiej, Pawła Ruszkowskiego, Pawła Skowrońskiego i Mariusza Swory

Spory wokół sytuacji energetyki konwencjonalnej
Disputes over the state of the conventional power engineering
Pobierz plik .pdf

strona 81 – Grzegorz Wiśniewski

Aktualny komentarz – Realizacja zobowiązań dotyczących energii z OZE

Implementation of commitments concerning RES energy
Pobierz plik .pdf

Strona 89 – Procedura kwalifikowania tekstów do publikacji

Pobierz plik .pdf