Energetyka-Społeczeństwo-Polityka
Spis treści numeru 2/2016 (4)

line_divider_big

strona 5 – “Od Redakcji”

Pobierz plik .pdf

strona 9 – Paweł Matuszewski

Dylematy strategiczne polskiego sektora energetycznego z perspektywy opinii publicznej
Strategic dillemas of the Polish energy sector from the perspective of public opinion
Pobierz plik .pdf

strona 31 – Magdalena Gwiazda

Polacy o energetyce – sprawozdanie z badań
Poles about energetic issues – research report
Pobierz plik .pdf

strona 43 – Paweł Ruszkowski

Postawy Polaków wobec modernizacji
Poles’ attitudes toward modernization
Pobierz plik .pdf

strona 61 – Piotr Stankiewicz

O czym mówimy, kiedy mówimy o ryzyku?
Społeczna percepcja ryzyka przy kontrowersyjnych inwestycjach energetycznych
What We Talk About When We Talk About Risk? Social Perception of Risk in Controversial Energy Investments
Pobierz plik .pdf

strona 83 – Katarzyna Iwińska, Katarzyna Witkowska

Społeczeństwo obywatelskie w drodze ku podmiotowości… Przypadek polskiej energetyki jądrowej
Civil society on the way to its subjectivity… The case of the nuclear energy development in Poland
Pobierz plik .pdf

strona 113 – Zapis dyskusji

Opinia publiczna a polityka energetyczna państwa

Public opinion and the power system policy of the state
Pobierz plik .pdf

Strona 123 – Grzegorz Wiśniewski

Światowe inwestycje w odnawialne źródła energii – ostrzeżenie dla Polski

Global investment in Renewable Energy Sources – warning for Poland
Pobierz plik .pdf